سفارش تبلیغ
صبا ویژن

چگونه شکست عشقی را فراموش کنیم و از یاد ببریم؟

چگونه شکست عشقی را فراموش کنیم و از یاد ببریم ؟ به منظور استفاده هر چه موثرتر از این هدیه الهی برای رشد و تعالی لازم است که برخی مهارتها برای شناخت این احساسات و کنترل و مدیریت آنها آموخته شود. حال چگونه شکست عشقی را فراموش کنیم و از یاد ببریم؟ این سوالی است که برخی افراد بعد از اینکه در رسیدن به زوج مورد نظر ناکام ماندند می پرسند. در خود سوال اینکه چگونه شکست عشقی را فراموش کنیم و از یاد ببریم، خود ما را به سوی جواب راهنمایی میکند. زیرا شکست عشقی در واقع یک واکنش در فرد به یک کنش بیرونی عاطفی شدید است. در این حالت فرد از قبول واقعیت خودداری میکند و سعی میکند غم و اندوه را در خود ایجاد نماید. حال باید پرسید چگونه شکست عشقی را فراموش کنیم و از یاد ببریم؟ پاسخ این است که چنانچه اشاره شد انتخاب غم و اندوه در انسانی که دچار شکست عشقی شده است، در واقع یک واکنش دفاعی برای ایجاد حس همدردی و دلجویی در دیگران است. هرچه میزان این غم و اندوه بیشتر باشد تمایل فرد به غمگین شدن بیشتر است و شکست عشقی را دیرتر فراموش میکند. برای دریافت اطلاعات بیشتر در این خصوص با مراکز مشاوره روانشناسی تماس بگیرید. مرکز مشاوره هنر زندگی در این مورد شما را یاری خواهد کرد. در ادامه این مقاله به بررسی این سوال که چگونه شکست عشقی را فراموش کنیم و از یاد ببریم، خواهیم پرداخت. شما می توانید برای دریافت مشاوره فردی از متخصصین مرکز مشاوره روانشناسی هنر زندگی از طریق ثابت با شماره 9099075228 تماس بگیرید.


 

چگونه شکست عشقی را فراموش کنیم و از یاد ببریم ؟ به منظور استفاده هر چه موثرتر از این هدیه الهی برای رشد و تعالی لازم است که برخی مهارتها برای شناخت این احساسات و کنترل و مدیریت آنها آموخته شود. حال چگونه شکست عشقی را فراموش کنیم و از یاد ببریم؟ این سوالی است که برخی افراد بعد از اینکه در رسیدن به زوج مورد نظر ناکام ماندند می پرسند. در خود سوال اینکه چگونه شکست عشقی را فراموش کنیم و از یاد ببریم، خود ما را به سوی جواب راهنمایی میکند. زیرا شکست عشقی در واقع یک واکنش در فرد به یک کنش بیرونی عاطفی شدید است. در این حالت فرد از قبول واقعیت خودداری میکند و سعی میکند غم و اندوه را در خود ایجاد نماید. حال باید پرسید چگونه شکست عشقی را فراموش کنیم و از یاد ببریم؟ پاسخ این است که چنانچه اشاره شد انتخاب غم و اندوه در انسانی که دچار شکست عشقی شده است، در واقع یک واکنش دفاعی برای ایجاد حس همدردی و دلجویی در دیگران است. هرچه میزان این غم و اندوه بیشتر باشد تمایل فرد به غمگین شدن بیشتر است و شکست عشقی را دیرتر فراموش میکند. برای دریافت اطلاعات بیشتر در این خصوص با مراکز مشاوره روانشناسی تماس بگیرید. مرکز مشاوره هنر زندگی در این مورد شما را یاری خواهد کرد. در ادامه این مقاله به بررسی این سوال که چگونه شکست عشقی را فراموش کنیم و از یاد ببریم، خواهیم پرداخت. شما می توانید برای دریافت مشاوره فردی از متخصصین مرکز مشاوره روانشناسی هنر زندگی از طریق ثابت با شماره 9099075228 تماس بگیرید.

چرا باید شکست عشقی را از یاد ببریم

شکست عشقی نوعی هیجان شدید است که در صورتی که درمان نشود، موجب اتلاف وقت زیاد برای فرد و واماندگی و درماندگی فرد از روبرو شدن با رنج ناشی از شکست عشقی میشود. بنابراین این سوال که چگونه شکست عشقی را فراموش کنیم و از یاد ببریم بسیار مهم است. درمان شکست عشقی به معنای فراموش کردن آن نیست بلکه به معنای پذیرش موقعیت و واقعیت و بررسی موضوع به صورتی واقع بینانه و در فضای غیر احساسی است. در برخورد با شکست عشقی فرد انرژی روانی بسیاری را که در زوج مورد نظر خود ذخیره کرده است را در خود نگه میدارد و بصورت اندوه و افسردگی شدید نشان میدهد. با چه شناختی و چگونه شکست عشقی را فراموش کنیم و از یاد ببریم؟ پاسخ این است که هیجانات عاطفی فردی که دچار شکست عشقی شده است موجب ایجاد احساس فقدان شدیدی در فرد میشود تا جایی که امکان بروز خودکشی در فرد را در هفته های نخست افزایش میدهد. برای درمان این بیماری بوی‍ژه درمراحل اول باید فرد را از فضای احساسی و مقاومتی که نسبت به درمان دارد بیرون آورد. بنابراین برای اینکه شکست عشقی را فراموش کند ،فرد نیاز به انجام مشاوره توسط روانشناس دارد. در مراحل اول درمان، گاهی استفاده از برخی داروهای آرامبخش برای خارج کردن فرد از فضای اندوه مفید است ولی اغلب با استفاده از روانشناسی شناختی و مشاوره حضوری تمایل فرد به ادامه مشاوره افزایش می یابد. بهر حال برای درمان و فراموش کردن شکست عشقی کمک خانواده برای درمان و شاد نمودن فضای زندگی فرد بسیار مفید است. اینکه چگونه شکست عشقی را فراموش کنیم و از یاد ببریم کاملا به روحیات فرد بستگی دارد. باید به او تفهیم کنید که نفرت و ناراحتی بیشتر به خود او صدمه میزند و از سوی دیگر فردی که او در جستجوی ازدواج با او بوده است نیز انسان است و حق انتخاب برای زندگی خود را دارد. چگونه شکست عشقی را فراموش کنیم و از یاد ببریم؟ پاسخ این سوال در روش درمانی که مشاور انتخاب میکند دارد.

 

درمان قطعی شکست عشقی

چگونه شکست عشقی را فراموش کنیم و از یاد ببریمچگونه شکست عشقی را فراموش کنیم و از یاد ببریم ؟ درمان با یک دوره مشاوره برای افزایش حس مسئولیت پذیری و نگاه به آینده است. در این مرحله باید فرد را به دنیای واقعیت برگرداند و خطرات و صدمات زیادی را که او با افسردگی خویش بیش از شخص مورد نظر به خود وارد میکند آگاه کرد. بی تردید در مراحل اولیه مشاور با مقاومت فرد روبرو می شود ولی به مرور تمایل فرد برای پذیرش واقعیت افزایش می یابد و مرحله دوم درمان با ارائه یک سری تمرین عملی برای کاهش سطح افسردگی در فرد شروع میشود. در اینجا دوباره این سوال را میپرسیم که چگونه شکست عشقی را فراموش کنیم و از یاد ببریم؟ پرداختن به علاقه های قبلی و سپری کردن اوقات با خانواده و دوستان میتواند از شدت هیجانات منفی بکاهد. ورزش های سبک و کوتاه 5 دقیقه ای تاثیر بسزایی دارد. توصیه می کنیم مقاله  درمان شکست عشقی را مطالعه نمایید.

 

روشهای افزایش سرعت بهبود شکست عشقی

چگونه شکست عشقی را فراموش کنیم و از یاد ببریم؟ درمان شکست عشقی و کلا هر ضایعه عاطفی مانند مرگ عزیزان، اصولا دارای ماهیت بلند مدت است. در این روش اساس کار بر عبور طبیعی انرژی هنگفت عاطفی ذخیره شده در فرد بصورت پایدار است. توازن در احساسات و هیجانات به سرعت انجام نمیشود. به همین دلیل امکان درمان کوتاه مدت اصولا دور از انتظار است. پس چگونه شکست عشقی را فراموش کنیم و از یاد ببریم؟ با افزایش جلسات مشاوره درمان با سرعت بیشتری انجام میشود. در این مرحله مشاور باید کیفیت و اوضاع روانی فرد را بخوبی رصد کند و چک لیستهای بررسی عاطفی فرد را تهیه و با همکاری خانواده فرد او را در بهبودی سریعتر یاری کند. چگونه شکست عشقی را فراموش کنیم و از یاد ببریم؟ برای افزایش سرعت درمان، مشاور باید هر هفته چک لیست ها و روشهای درمان را بروز و بهتر کند. هدف مشاور راهنمایی بیمار به سمت یک ادراک خوب از زندگی است بگونه ای که بتواند شکست را به عنوان بخشی از حیات خود قبول کند و از آن برای افزایش ظرفیت خود و انجام یک انتخاب بهتر کمک بگیرد. در اینجا چند اصل برای درمان و فراموش کردن شکست عشقی را به شرح زیر معرفی میکنیم:
1- از سرکوب عواطف و احساسات خود در مواجه با شکست عشقی خودداری کنید.
2- شکست عشقی را به عنوان یک تجربه سخت قلمداد کرده و از آن برای انتخاب بهتر در آینده استفاده کنید.
3- بیاموزید که رنجها شما را برای زندگی بهتر آماده و قوی میکند.
4- فردی را که شما را ترک گفته ببخشید و برای او هم بعنوان یک انسان شادی طلب کنید.
5- از خداوند مهربان موقعیت بهتری برای ازدواج با فردی بسیار مناسب تر و شایسته تر بیابید.
6- برای آنکه شما را ترک گفته نیز حق انتخاب قائل شوید.

 

کاربرد هوش هیجانی در زمینه درمان شکست عشقی

چگونه شکست عشقی را با افزایش سواد عاطفی فراموش کنیم و از یاد ببریم؟ سواد عاطفی و هوش هیجانی یعنی توانایی درک موقعیت و تصمیم گیری در مورد کاری که باید در آن موقعیت انجام داد صرف نظر از اینکه در آن موقعیت دارای چه احساسی است. در واقع در فراموش کردن شکست عشقی، ایستادن برای یک مدت و تشخیص دادن این که در این موقعیت چه کاری درست است و به عبارتی فریز کردن احساسات برای چند ثانیه در روز این امکان را به فرد میدهد که عمق احساسات خود را مشاهده کند و از درد و رنج او کاسته شود.شما می توانید برای دریافت مشاوره فردی از متخصصین مرکز مشاوره روانشناسی هنر زندگی از طریق ثابت با شماره 9099075228 تماس بگیرید.

 

 

 

 

 

 

خدمات مرکز مشاوره تلفنی خانواده هنر زندگی

 

 

 

مرکز مشاوره روانشناسی تلفنی خانواده هنر زندگی با بهره مندی از کادر مجرب خدمات خود در زمینه مشاوره تلفنی خانواده با موضوعاتی شامل مشاوره تلفنی خانواده با موضوع مشاوره پیش از ازدواج، مشاوره تلفنی خانواده با موضوع مشاوره دوستی دختر و پسر،  مشاوره تلفنی خانواده با موضوع مشاوره دوستی‌های پیش از ازدواج،  مشاوره تلفنی خانواده با موضوع مشاوره دوران نامزدی، مشاوره تلفنی خانواده با موضوع مشاوره اعتیاد، مشاوره تلفنی خانواده با موضوع مشاوره همسریابی مشاوره خانواده تلفنی با موضوع مشاوره ازدواج، مشاوره تلفنی خانواده با موضوع مشاوره قبل از ازدواج، مشاوره تلفنی خانواده با موضوع مشاوره زندگی مشترک،  مشاوره تلفنی خانواده با موضوع مشاوره جنسی،مشاوره اختلالات جنسی، مشاوره خود ارضایی در مردان، مشاوره تلفنی خانواده با موضوع مشاوره زناشویی، مشاوره تلفنی خانواده با موضوع مشاوره دوران بارداری، مشاوره تلفنی خانواده با موضوع مشاوره ترک اعتیاد، مشاوره تلفنی خانواده با موضوع مشاوره کودک، مشاوره تلفنی خانواده با موضوع مشاوره یادگیری کودک، مشاوره تلفنی خانواده با موضوع مشاوره بازی کودک، مشاوره تلفنی خانواده با موضوع مشاوره تربیت کودک، مشاوره تلفنی خانواده با موضوع مشاوره نوجوان، مشاوره تلفنی خانواده با موضوع مشاوره افسردگی، مشاوره خانواده تلفنی با موضوع مشاوره جوان، مشاوره تلفنی خانواده با موضوع مشاوره خانواده تلفنی، مشاوره خانواده تلفنی با موضوع مشاوره طلاق، مشاوره خانواده تلفنی با موضوع مشاوره خیانت، مشاوره خانواده تلفنی با موضوع مشاوره کنترل استرس و مشاوره کاهش اضطراب و .... ارائه می دهد. تبادل نظر هنر زندگی را حتما ببینید.

 
منبع: چگونه شکست عشقی را فراموش کنیم و از یاد ببریم؟

علائم استرس علائم اضطراب افسردگی علائم افسردگی درمان افسردگی مشاوره خانواده مشاوره ازدواج مشاوره جنسی مشاوره کودک مشاوره طلاق مشاوره ترک اعتیاد مشاوره خیانت دارو های ضد افسردگی درمان استرس زود انزالی درمان زود انزالی خود ارضایی خود ارضایی در مردان خود ارضایی در زنان خود ارضایی کودکان مشاوره روانشناسی مشاوره روانشناسی تلفنی اختلال نعوظ درمان بی خوابی درمان اضطراب استرس وسواس فکری درمان وسواس فکری اسکیزوفرنی ترک سیگار افسردگی ملانکولیک مالیخولیا افسردگی پس از زایمان کودک یک ساله از شیر گرفتن کودک افسردگی در کودکان سکس گروهی وسواس روش های صحیح مطالعه کاهش استرس کودکان استرس کودکان ارضا نشدن زنان نحوه رفتار با کودکان بیش فعال بازتاب نوزاد