سفارش تبلیغ
صبا ویژن

افسرده خویی | نشانه ها، علل و درمان اختلال افسرده خویی

افسردهخویی یک نوع اختلال حال و وضع روانی است که در آن، یک حالت افسردگی مزمن در اکثرساعتهای شبانهروز، حداقل به مدّت 2 سال وجود داشته باشدبیماران افسردهخو معمولاً حالت خود راعادی تلقی میکنند و بسیاری از آنان اصلاً از وجود مشکل، آگاهی ندارندهر چند افسردهخویی باعثنوعی اختلال در عملکرد کاری، تحصیلی و اجتماعی میشود امّا میزان آن به شدّت اختلالی که بر اثرافسردگی اساسی (حادپیش میآید نیست.

 

برای دریافت مشاوره و درمان افسرده خویی و افسردگی می توانید با مشاوارن مرکز مشاوره روانشانسی هنر زندگی از طریق تلفن ثابت با شماره 9099075228 تماس بگیرید.

  ادامه مطلب...

افسرده خویی | نشانه ها، علل و درمان اختلال افسرده خویی

افسردهخویی یک نوع اختلال حال و وضع روانی است که در آن، یک حالت افسردگی مزمن در اکثرساعتهای شبانهروز، حداقل به مدّت 2 سال وجود داشته باشدبیماران افسردهخو معمولاً حالت خود راعادی تلقی میکنند و بسیاری از آنان اصلاً از وجود مشکل، آگاهی ندارندهر چند افسردهخویی باعثنوعی اختلال در عملکرد کاری، تحصیلی و اجتماعی میشود امّا میزان آن به شدّت اختلالی که بر اثرافسردگی اساسی (حادپیش میآید نیست.

 

برای دریافت مشاوره و درمان افسرده خویی و افسردگی می توانید با مشاوارن مرکز مشاوره روانشانسی هنر زندگی از طریق تلفن ثابت با شماره 9099075228 تماس بگیرید.

 

علائم اختلال افسرده خویی

از علائم و نشانه های افسرده خویی می توان به موارد زیر اشاره کرد، داشتن حداقل دو نشانه در بیشتر اوقات روز و در اکثر روزها همراه با خلق افسرده در افراد دارای افسرده خویی دیده می شود.

 • کم اشتهایی یا پر خوری
 • بی خوابی یا پر خوابی
 • انرژی کم یا خستگی
 • عزت نفس پایین
 • تمرکز ضعیف یا مشکل تصمیم گیری
 • احساس نا امیدی
 • احساس گناه نسبت به گذشته
 • بی تصمیمی یا مشکل در تمرکز
 • زود رنجی یا خشم فزاینده
 • بد بینی
 • بی علاقگی به انجام فعالیت هایی که قبلا خوشایند بودند.

نکتهدر بزرگسالان نشانه ها باید حداقل به مدت دو سال وجود داشته باشند و در کودکان حداقل بهمدت یک سال وجود داشته باشند.

بروزعلل افسردهخویی معمولاً تدریجی استسن میانگین برای بروز افسردهخویی 31 سال است، هر چندممکن است در بعضی افراد از خیلی زودتر یا دیرتر آغاز گردداغلب بیماران نمیتوانند به طور دقیق بهیاد آورند که کی برای اولین بار دچار افسردگی شدنددر کودکان و نوجوانان، تغییر حالت ممکن استبه جای افسردگی به شکل زودرنجی و تحریکپذیری باشد و به جای دو سال، باید حداقل یک سال دوامداشته باشد.

 علل اختلال افسرده خویی

علّت افسردهخویی کاملاً شناخته شده نیستاعتقاد بر این است که تغییرات در ساختار و موادشیمیایی مغز باعث تغییرات در حالت و وضع روانی میشودبه نظر میرسد برخی انتقال دهندههایعصبی (مواد شیمیایی که پیامها را بین اعصاب رد و بدل میکنند)، به ویژه سروتونین، نقشی کلیدی دراین مورد داشته باشندعوامل خطر (فاکتور ریسکمتعددی برای افسردهخویی وجود دارداین عواملعبارتند از:

جنسیتاحتمال خطر ابتلا به افسردهخویی در زنان دو برابر مردان استهر چند علت این امرنامشخص است، امّا ممکن است به دلیل عواملی نظیر تفاوت هورمونی در بعضی مراحل خاص درزندگی، مثلاً پس از حاملگی یا یائسگی باشدنکته دیگری که در این مورد شایان توجه است این استکه احتمالاً زنان بیشتر از مردان تمایل دارند نشانههای افسردگی خود را با پزشکان در میان بگذارند وشاید یکی از علل بروز این اختلال در زنان بیشتر از مردان همین باشد.

سابقه خانوادگیافرادی که خویشاوندانی با سابقه یکی از اشکال افسردگی، به ویژه افسردهخویی یاافسردگی عمده دارند، در معرض خطر بیشتری برای ابتلاء به افسردهخویی قرار دارنداین امر به ویژه درمورد منسوبین درجه اول (پدرومادر، فرزند، خواهر و برادرصادق است.

استرسهای طولانی مدتافرادی که در زندگی خود با منابع ثابت استرسزا مانند تبعیض، فقر،بیماریهای مزمن و سوء مصرف دارو، سروکار دارند در معرض خطر بیشتری برای ابتلاء به افسردهخوییقرار دارندالبته، افراد متأهلی که زندگی زناشوئی نامناسب و ناخوشایندی دارند نیز در معرض خطربیشتری قرار دارند. برای کاهش استرس و اضطراب کلیک کنید. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع:افسرده خویی | نشانه ها، علل و درمان اختلال افسرده خویی


علائم استرس علائم اضطراب افسردگی علائم افسردگی درمان افسردگی مشاوره خانواده مشاوره ازدواج مشاوره جنسی مشاوره کودک مشاوره طلاق مشاوره ترک اعتیاد مشاوره خیانت دارو های ضد افسردگی درمان استرس زود انزالی درمان زود انزالی خود ارضایی خود ارضایی در مردان خود ارضایی در زنان خود ارضایی کودکان مشاوره روانشناسی مشاوره روانشناسی تلفنی اختلال نعوظ درمان بی خوابی درمان اضطراب استرس وسواس فکری درمان وسواس فکری اسکیزوفرنی ترک سیگار افسردگی ملانکولیک مالیخولیا افسردگی پس از زایمان کودک یک ساله از شیر گرفتن کودک افسردگی در کودکان سکس گروهی وسواس روش های صحیح مطالعه کاهش استرس کودکان استرس کودکان ارضا نشدن زنان نحوه رفتار با کودکان بیش فعال بازتاب نوزاد